Cho thuê văn phòng đường Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1

 1. Trang chủ
 2. Văn phòng cho thuê
 3. Văn phòng cho thuê Quận 1
 4. Nguyễn Đình Chiểu
4.8/5 - 2 Bình chọn

Danh sách tòa nhà văn phòng được tìm thấy

 • 18 Tòa nhà Anh Minh Tower đường Nguyễn Đình Chiểu cho thuê văn phòng tại Quận 1

  Anh Minh Tower

  Giá thuê: $25.0++ USD/m²

  : 56 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  : 50, 100, 110, 150, 210m²

  Giá cập nhật: 3/12/2021

  Bình chọn: 4.8 3 Bình chọn
  Xem nhanh
 • 20 Tòa nhà LIM 3 Tower đường Nguyễn Đình Chiểu cho thuê văn phòng tại Quận 1

  LIM 3 Tower

  Giá thuê: $42.0++ USD/m²

  : 29A Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  : 200, 300, 500, 700, 1000, 1300,...m²

  Giá cập nhật: 5/12/2021

  Bình chọn: 4.7 10 Bình chọn
  Xem nhanh
 • 14 Tòa nhà Đồng Nhân Building đường Nguyễn Đình Chiểu cho thuê văn phòng tại Quận 1

  Đồng Nhân Building

  Giá thuê: $26.0++ USD/m²

  : 90 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  : 100, 150, 200, 300, 350, 400,...m²

  Giá cập nhật: 1/12/2021

  Bình chọn: 4.9 2 Bình chọn
  Xem nhanh
 • 1 Tòa nhà Việt Phone Building đường Nguyễn Đình Chiểu cho thuê văn phòng tại Quận 1

  Việt Phone Building

  Giá thuê: $12.1++ USD/m²

  : 64 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  : 20, 40, 60m²

  Giá cập nhật: 3/12/2021

  Bình chọn: 4.8 4 Đánh giá
  Xem nhanh
 • 1 Tòa nhà HYAT Building đường Nguyễn Đình Chiểu cho thuê văn phòng tại Quận 1

  HYAT Building

  Giá thuê: $11.0++ USD/m²

  : 31 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  : 49, 63, 180m²

  Giá cập nhật: 4/12/2021

  Bình chọn: 4.8 2 Đánh giá
  Xem nhanh
 • 4 Tòa nhà TV Building đường Nguyễn Đình Chiểu cho thuê văn phòng tại Quận 1

  TV Building

  Giá thuê: $13.0++ USD/m²

  : 31 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  : 35, 60, 100, 160m²

  Giá cập nhật: 2/12/2021

  Bình chọn: 4.9 9 Đánh giá
  Xem nhanh
 • 1 Tòa nhà NNC Building đường Nguyễn Đình Chiểu cho thuê văn phòng tại Quận 1

  NNC Building

  Giá thuê: $16.0++ USD/m²

  : 16 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  : 58, 97, 155m²

  Giá cập nhật: 2/12/2021

  Bình chọn: 4.8 16 Đánh giá
  Xem nhanh
 • 1 Tòa nhà Indochina Park Tower đường Nguyễn Đình Chiểu cho thuê văn phòng tại Quận 1

  Indochina Park Tower

  Giá thuê: $14.5++ USD/m²

  : 4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  : 75, 89, 114m²

  Giá cập nhật: 4/12/2021

  Bình chọn: 4.9 5 Đánh giá
  Xem nhanh
 • 1 Tòa nhà Abacus Tower đường Nguyễn Đình Chiểu cho thuê văn phòng tại Quận 1

  Abacus Tower

  Giá thuê: $23.0++ USD/m²

  : 58 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  : 65, 83, 110, 154, 190m²

  Giá cập nhật: 2/12/2021

  Bình chọn: 4.4 6 Đánh giá
  Xem nhanh
 • 1 Tòa nhà 27B Office Building đường Nguyễn Đình Chiểu cho thuê văn phòng tại Quận 1

  27B Office Building

  Giá thuê: $10.0++ USD/m²

  : 27B Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  : 80, 110, 200, 300, 500m²

  Giá cập nhật: 4/12/2021

  Bình chọn: 4.9 7 Đánh giá
  Xem nhanh
 • 13 Tòa nhà Rosana Building đường Nguyễn Đình Chiểu cho thuê văn phòng tại Quận 1

  Rosana Building

  Giá thuê: $24.5++ USD/m²

  : 60 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1

  : 70, 100, 200m²

  Giá cập nhật: 4/12/2021

  Bình chọn: 4.8 5 Đánh giá
  Xem nhanh

Xem thêm Tòa nhà văn phòng ở các quận khác:

Top
 Zalo - Leader Real1Messenger - Leader Real