Kê khai thuế TNCN với hoạt động cho thuê nhà

  1. Trang chủ
  2. Thư viện
  3. Góc pháp lý
  4. Hướng dẫn kê khai thuế TNCN với hoạt động cho thuê nhà
4.8/5 - 3 Bình chọn
Tổng cục Thuế đã giải đáp một số vướng mắc về kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với cá nhân có thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà mà bên thuê nhà trả tiền trước cho nhiều năm.
Căn cứ các hướng dẫn tại Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ, Công văn số 1475/BTC-TCT ngày 28/1/2011 của Bộ Tài chính và Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản mà bên thuê tài sản trả tiền trước cho nhiều năm như sau:

Cá nhân chỉ có thu nhập kinh doanh từ cho thuê nhà

Nếu cá nhân lựa chọn hình thức kê khai “Quyết toán hết vào đầu năm” thì cá nhân kê khai vào tờ khai 08/KK-TNCN 1 lần và cuối năm không phải quyết toán lại. Doanh thu phát sinh là tổng doanh thu bên thuê tài sản trả trước cho nhiều năm. Giảm trừ gia cảnh gồm giảm trừ cho bản thân cá nhân kinh doanh và giảm trừ cho người phụ thuộc của năm kê khai nộp thuế.

Trường hợp cá nhân lựa chọn hình thức kê khai “Quyết toán riêng cho từng năm” thì cá nhân kê khai vào tờ khai 08/KK-TNCN. Trong đó, doanh thu phát sinh là số tiền thuê nhà, thuê mặt bằng bên thuê trả trước. Giảm trừ gia cảnh gồm: Giảm trừ cho bản thân cá nhân kinh doanh và giảm trừ cho người phụ thuộc hiện tại.

Cơ quan thuế nhận tờ khai căn cứ vào số tiền thuê nhà, thuê mặt bằng bên thuê trả trước và thời gian thuê nhà trả trước để phân bổ thu nhập để quyết toán riêng từng năm.

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế năm = (Tổng số tiền nhà trả trước/Số tháng trả trước) x Số tháng thuê nhà đã trả trước trong năm.

Cuối năm cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 09/KK-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09B/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN theo thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà được phân bổ cho từng năm.

Cá nhân vừa có hoạt động cho thuê nhà vừa có hoạt động kinh doanh khác

Trường hợp cá nhân vừa có hoạt động cho thuê nhà, vừa có hoạt động kinh doanh khác thì cá nhân kê khai riêng thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà theo mẫu số 08/KK-TNCN dành riêng cho thuê nhà; thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác theo mẫu số 08/KK-TNCN áp dụng đối với cá nhân kinh doanh.

Cá nhân chỉ được kê khai giảm trừ gia cảnh tại 1 tờ khai nêu trên, nếu đã khai giảm trừ gia cảnh vào tờ khai thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà thì không khai giảm trừ gia cảnh vào tờ khai thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác và ngược lại.
(Theo Chinhphu.vn)

Nguồn: Leader Real

Chia sẻ
Top
 Zalo - Leader Real1Messenger - Leader Real